Saatavilla on erilaisia verenohennuslääkkeitä. Lääkärit päättävät havaintojensa perusteella, mikä on kullekin potilaalle paras mahdollinen hoito.
 • K-vitamiinin antagonistit (VKA), kuten asenokumariini, fenprokumoni tai varfariini.2
  • Jos käytetään K-vitamiinin antagonisteja, veren hyytymistasoa on tärkeää seurata tarkkaan säännöllisin verikokein ja käymällä lääkärin luona. Näin säilytetään tasapaino aivohalvauksen ehkäisytehon ja verenvuotoriskin välillä.
  • On tärkeää tietää, että muut lääkkeet tai tietyt ruoat voivat vaikuttaa K-vitamiinin antagonistien ylläpitämään veren hyytymistasoon.
 • Suorat antikoagulantit (apiksabaani, dabigatraani, rivaroksabaani) ovat varfariinin lisäksi hyytymisen estoon käytettäviä ja suun kautta annosteltavia verenohennuslääkkeitä.2,6
  • Nämä lääkkeet vaikuttavat eri tavalla kuin K-vitamiinin antagonistit.
  • Muut lääkkeet tai tietyt ruoat vaikuttavat niihin vähemmän.
  • Rutiininomaista veren hyytymistason seurantaa tai annosmuutoksia ei tarvita.
 • Aikaisemmin myös verihiutaleiden kokkaroitumista estäviä lääkkeitä (kuten aspiriinia) käytettiin verihiutaleiden toisiinsa tarttumisen ja siten verihyytymien muodostumisen ehkäisyyn.2