Vastuuvapauslauseke


Käyttö

Tämän sivuston sisältö on Boehringer Ingelheim -yritysryhmän omaisuutta ja tekijänoikeuden suojaamaa. Sivustolla olevia dokumentteja (esim. esitteitä, tiedotteita, taulukkoja ja UKK-listoja) saa käyttää edellyttäen, että (1) tämä huomautus näkyy kaikilla kopiosivuilla ja että niillä näkyvät sekä huomautus tekijänoikeudesta että tämä kopiointilupa ja että (2) mainitunlaisia dokumentteja käytetään vain valistavaan, tiedotukselliseen ja ei-kaupalliseen sekä henkilökohtaiseen tarkoitukseen, eikä niitä kopioida tai lähetetä verkkoon liitetyille tietokoneille eikä julkaista kaupallisissa tiedotusvälineissä ja että (3) dokumentteja ei muuteta millään tavalla. Käyttäminen muuhun tarkoitukseen on kielletty ja voi johtaa ankariin siviili- ja rikosoikeudellisiin seuraamuksiin. Määräysten rikkomista seuraa syyte.

Edellä annettu lupa ei koske inIPF.com-, boehringer-ingelheim.com-, eikä minkään toisenkaan Boehringer Ingelheim -yritysryhmän omistaman, ylläpitämän, lisensoiman tai hallinnoiman verkkosivuston muotoilua ja asettelua. Mainittuja verkkosivuelementtejä suojaa tekijänoikeutta, mallisuojaa, tavaramerkkitekijänoikeutta ja epäoikeudenmukaista kilpailua koskeva sekä muu vastaava lainsäädäntö, eikä niitä saa kopioida eikä jäljitellä kokonaan eikä osina. Mitään tavaramerkkiä, mallia, logoa, muotoilu-, ääni- tai kuva-aineistoa ei saa kopoida eikä toimittaa edelleen, jollei siihen ole saatu erityislupaa joltakin tietyltä Boehringer Ingelheim -yhtiöltä, jonka omistuksessa oikeudet ovat.

Vastuuvapauslauseke

Tälle sivustolle on pyritty kokoamaan mahdollisimman täsmällistä ja ajantasaista tietoa. Boehringer Ingelheim -yritysryhmä ja/tai sen tavarantoimittajat eivät kuitenkaan lausu mitään sen sisällön sopivuudesta johonkin tarkoitukseen. Sivustolla olevasta aineistosta ei anneta mitään takuita. Boehringer Ingelheim -yritysryhmä ja/tai sen tavarantoimittajat sanoutuvat irti kaikenlaisista takuusitoumuksista koskien tämän sivuston sisältämää tietoa, myyntikelpoisuutta, sopivuutta johonkin tarkoitukseen, otsikkoa tai lausuntoa, että loukkausta ei ole tapahtunut. Sivustolle hakeutuminen ja sen käyttötapa on käyttäjän omalla vastuulla. Boehringer Ingelheim -yritysryhmä ja/tai sen tavarantoimittajat eivät ole minkäänlaisessa tilanteessa vastuussa suoraan tai epäsuorasti syntyneistä vahingoista, joita tämän sivuston käytössä voi aiheutua käyttömahdollisuuden, tietoaineiston tai hyödyn menetyksenä vaikkapa sopimusta tehtäessä, huolimattomuudesta johtuen tai jonkin hankalan tilanteen seurauksena.

Lääketuotteita koskevia dokumentteja ei ole tarkoitettu vaihtoehdoksi neuvon kysymiselle terveydenhoito- tai jonkin muun alan pätevältä ammatilaiselta. Jos tarvitset apua johonkin terveysongelmaan, ota yhteys terveydenhoitoalan ammattilaisiin.

Dokumentit ja niihin liittyvä kuva-aineisto saattavat sisältää epätarkkuuksia tai painovirheitä. Sisältöön tehdään määräajoin muutoksia ja lisäyksiä. Boehringer Ingelheim -yritysryhmä ja/tai sen tavarantoimittajat voivat tehdä sivustolla esiteltyihin tuotteisiin ja/tai ohjelmiin uudistuksia ja/tai muutoksia milloin tahansa.

Tämän verkkosivuston ohjelmistoja, dokumentteja ja palveluja koskevia ilmoituksia

Boehringer Ingelheim -yritysryhmä ja/tai sen tavarantoimittajat eivät ole minkäänlaisessa tilanteessa vastuussa suoraan tai epäsuorasti syntyneistä vahingoista, joita tämän sivuston ohjelmistojen, dokumenttien, palveluntarjoajien tai välittämien tietojen käytössä ja toimivuudessa voi aiheutua käyttömahdollisuuden, tietoaineiston tai hyödyn menetyksenä vaikkapa sopimusta tehtäessä, huolimattomuudesta johtuen tai jonkin hankalan tilanteen seurauksena.

Linkit kolmansien osapuolten sivustoille kävijöistä

Tähän luodut linkit vievät sinut pois Boehringer Ingelheimin sivustolta. Linkitetyt sivustot eivät ole Boehringer Ingelheim -yhtiön määrättävissä, eikä mikään Boehringer Ingelheim – yritysryhmän yrityksistä ole vastuussa linkitettyjen sivustojen tai niiden sisältämien linkkien edustamista sisällöistä eikä niihin tehtävistä muutoksista tai uudistuksista. Mikään Boehringer Ingelheim -yritysryhmän yrityksistä ei myöskään ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston toimittamasta verkkolähetyksestä tai muunlaisesta siirtotoiminnosta. Minkään linkin liittäminen ei edellytä Boehringer Ingelheim -yritysryhmän hyväksyntää.

Ilmoitus tekijänoikeuksista

© 1999-2018 Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, Germany. Kaikki oikeudet pidätetään.

Ilmoitus tavaramerkkitekijänoikeuksista

Sivustolla mainitut nykyiset yhtiönnimet ja tuotenimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä. Tavaramerkkien, Boehringer Ingelheim -yhtiön nimen ja logon käyttäminen – ilman siihen tässä yhteydessä annettua lupaa – , on nimenomaisesti kielletty ja voi merkitä lainrikkomusta.

Tiedustelut ja palaute

Tämän sivuston kautta Boehringer Ingelheimille osoitetuissa tiedusteluissa ja palautteessa ei kuulu olla henkilökohtaista terveyttä eikä erityisiä reseptilääkkeitä koskevia kysymyksiä. Sellaiset täytyy esittää terveydenhoitoalan ammattilaisille. Jos joku tämän sivuston aineistojen käyttäjä lähettää meille palautetta, joka sisältää kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia tai muuta vastaavaa viitaten aineistomme sisältöön, kyseessä ei ole luottamuksellinen tieto, eikä se millään lailla sido Boehringer Ingelheim -yritysryhmää, vaan tämä voi käyttää, kopioida ja jakaa sitä toisille käyttäjille ilman rajoituksia.

Sinun sivustonkäyttösi voidaan tallentaa. Boehringer Ingelheim -yritysryhmällä on vapaus käyttää sitä tietoa tilastolliseen arviointiin varmistaakseen palvelun keskeytymättömyyden ja mahdollisuuden verkkosivustojensa kehittämiseen. Älä käytä palveluamme, ellet voi hyväksyä toimintatapaamme. Kaikki oikeudet pidätetään, ellei jotakin niistä ole nimenomaisesti myönnetty.