KÄYTTÖ

Tämä sivusto on Boehringer Ingelheim Finland Ky:n hallinnoima.


Sivusto on tarkoitettu terveydenhoitohenkilökunnalle ja ainoastaan terveydenhoitohenkilökunnalla on oikeus käyttää sivustoa koska tämä sisältää lääketieteellistä informaatiota.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

Terveydenhoitohenkilökunta joka haluaa pääsyn portaaliin, tunnistetaan Fimnet-tunnuksien avulla. Kirjautumisen yhteydessä käyttäjän tulee lukea käyttöehdot ja suostuttava näihin, mikäli haluaa pääsyn sivustolle. Henkilötietojen keräys liittyy suoraan niihin toimintoihin jotka ovat käyttäjän saatavilla portaalissa. Boehringer Ingelheimin tulee pystyä varmistamaan että käyttäjä kuuluu terveydenhoitohenkilökuntaan ja olemaan yhteydessä käyttäjään, mikäli kysymyksiä syntyy.


Fimnet-tunnuksien avulla käyttäjä pääsee käsiksi niihin tietoihin ja palveluihin jotka portaalista löytyvät. Portaalin käyttö lasketaan myös osaksi sivuston statistiikkaa. Lue lisää tästä osiossa Käyttöstatistiikka.


Henkilötietoja käsitellään Boehringer Ingelheim-konsernin sisällä henkilötietolain mukaan.


Jos Boehringer Ingelheim lähettää henkilötietoja kolmannelle osapuolelle, tehdään henkilötietolain mukainen tietojenkäsittelysopimus kyseessä olevan osapuolen kanssa. Tiedot rekisteröidään Boehringer Ingelheimilla niin kauan kuin katsotaan tarpeelliseksi asian käsittelemisessä.


Käyttäjä saa milloin tahansa pyytää tutustua niihin henkilökohtaisiin tietoihin, joita hänestä säilytetään Boehringer Ingelheimilla.

TIETOJENKÄSITTELY KOLMANNEN OSAPUOLEN TOIMESTA

Boehringer Ingelheim voi käyttää kolmannen osapuolen palvelimia tietojenkäsittelyyn. Tällöin henkilötietosi voidaan käsitellä kolmannen osapuolen toimesta niin että haluamasi palvelut ovat käytettävissäsi.


Boehringer Ingelheim edellyttää että kolmannet osapuolet pitävät huolen siitä että tietoja käsitellään luottamuksellisesti, ja että kaikki tarpeelliset tekniset ja organisatoriset tietoturvakeinot on otettu huomioon henkilötietojesi suojaamiseksi.

OIKEUDET

Kaikki sisältö www.pradaxa.fi sivuilla on Boehringer Ingelheimin omistamaa ja tekijänoikeuslain suojaama.


Sivuston sisältöä ei saa kopioida tai jäljitellä kokonaan tai osittain. Tavaramerkkejä, logoja, grafiikkaa, äänitteitä, kuvia, dokumentteja tai tekstejä ei saa kopioida tai edelleenlähettää ilman erillistä lupaa Boehringer Ingelheimilta.


Sivustolla esitetyiden Boehringer Ingelheimin tuotteiden tavaramerkit ovat Boehringer Ingelheimin omistamia. Muiden yritysten esitetyt tuotteet ovat mahdollisesti näiden yritysten tavaramerkkejä ja kyseisen yrityksen omistuksessa. Kaikkien sivustolla mainittujen tavaramerkkien väärinkäyttö on kiellettyä.

VASTUUVAPAUSLAUSEKE

Kaiken esitetyn informaation käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla. Kaikki kohtuulliset toimenpiteet on tehty jotta esitetty informaatio olisi mahdollisimman täsmällisiä sekä päivitettyjä.


Tällä palvelimella julkaistut asiakirjat ja niihin liittyvät graafiset esitykset voivat sisältää teknisiä epätäsmällisyyksiä tai kirjoitusvirheitä. Sivustossa oleviin tietoihin tehdään ajoittain muutoksia. Boehringer Ingelheim -konserni ja/tai sen toimittajat pidättävät oikeuden tehdä milloin tahansa parannuksia tai muutoksia tässä sivustossa kuvattuihin tuotteisiin ja/tai ohjelmiin.


Boehringer Ingelheim -konserniin kuuluvat yritykset ja/tai sen toimittajat eivät missään tapauksessa vastaa tämän sivuston käytöstä aiheutuneista välittömistä, epäsuorista tai välillisistä vahingoista, kuten käytön estymisestä, tietojen katoamisesta tai saamatta jääneistä tuotoista siitä riippumatta, perustuvatko vahingot sopimukseen, huolimattomuuteen tai muuhun oikeudenloukkaukseen, jotka johtuvat tämän sivuston tietojen käytöstä tai käytettävyydestä.


Tiettyyn terveydelliseen ongelmaan apua hakevien tulee kääntyä terveydenhuollon ammattilaisten puoleen.

EVÄSTEIDEN KÄYTTÖ

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voidaan tunnistaa ja laskea sivustolla vierailevat selaimet. Evästeet mahdollistavat myös sen, että käyttäjän ei halutessaan tarvitse syöttää käyttäjätunnuksia, salasanoja ja personointivalintoja joka kerta uudelleen.


Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukaan. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen.


Mikäli ei halua hyväksyä evästeitä, voi nämä estää Internet-selaimen (Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, jne.) asetuksista.

KÄYTTÖSTATISTIIKKA

Sivuston käyttöstatistiikka rekisteröidään Boehringer Ingelheim Finland:in CRM järjestelmään sekä Google Analyticsin toimesta.


Käyttöstatistiikkaa käytetään toiminnallisuuksien sekä palveluiden optimoimiseen. Käyttöstatistiikkaa käytetään esimerkiksi suosituimman sivun, käyttöfrekvenssin sekä käyttöajan tutkimiseen.
Mitään henkilökohtaisia käyttötietoja ei lähetetä tai ole kolmannen osapuolen käytössä. Boehringer Ingelheim voi analysoida yhden tai useamman käyttäjän verkkosivujen käyttöä.


Huomioi että hyväksymällä nämä ehdot hyväksyt samanaikaisesti käyttöstatistiikanseurannan ja tallennuksen.

LINKIT KOLMANSIEN OSAPUOLTEN SIVUSTOILLE

Tämän sivuston linkkejä käyttäessään käyttäjä siirtyy pois Boehringer Ingelheimin sivustolta. Linkitetyt sivustot eivät ole Boehringer Ingelheim yhtiöiden valvonnassa eikä mikään Boehringer Ingelheim -konserniin kuuluva yhtiö ole vastuussa minkään linkitetyn sivuston tai sellaisen sisältämän linkin sisällöstä tai näille sivustoille tehdyistä muutoksista tai päivityksistä. Mikään Boehringer Ingelheim -konserniin kuuluva yritys ei myöskään ole vastuussa mistään linkitetystä sivustosta vastaanotetusta webcasting- tai muusta lähetyksestä. Nämä linkit on tarkoitettu vain avuksi, eikä linkkien mukaan ottaminen ole osoitus Boehringer Ingelheim -konsernin tuesta linkitetyille sivustoille.

TEKIJÄNOIKEUDET

Copyright © 2015 Boehringer Ingelheim Finland Ky. Kaikki oikeudet pidätetään.

TAVARAMERKIT

Tässä mainitut Boehringer Ingelheimin tuotteiden kaupalliset nimet ovat Boehringer Ingelheim -konserniin kuuluvien yhtiöiden tavaramerkkejä riippumatta siitä, onko ne kirjoitetut lihavoiduin merkein tai varustettu rekisteröityä tavaramerkkiä osoittavalla tunnuksella ®. Tässä mainittujen yritysten ja tuotteiden nimet voivat olla niiden omistajien tavaramerkkejä. Näiden tavaramerkkien, Boehringer Ingelheimin yritysnimen ja logon käyttö on ilman tässä annettua lupaa nimenomaisesti kielletty ja saattaa olla lainvastaista. Tässä mainittujen tuotteiden tavaramerkit, merkinnät, tuotekuvaukset ja vahvuudet voivat vaihdella maakohtaisesti. Epäselvissä tapauksissa pyydämme ottamaan yhteyttä paikalliseen tytäryhtiöömme.

TIEDUSTELUT JA PALAUTE

Boehringer Ingelheimille tämän sivuston kautta osoitettujen tiedustelujen ja muun palautteen ei tulisi sisältää henkilökohtaista terveydentilaa tai erityisiä, ainoastaan reseptillä toimitettavia tuotteita koskevia kysymyksiä, vaan nämä tulisi osoittaa terveydenhuollon ammattilaiselle.


Käyttäjien antamaa palautetta, joka voi sisältää kysymyksiä, kommentteja, ehdotuksia tai vastaavia, käsitellään ei-luottamuksellisina, ja Boehringer Ingelheim -konserni voi vapaasti käyttää näitä tietoja ilman mitään velvoitteita lähettäjään nähden. Kaikki oikeudet, joita tässä ei ole nimenomaisesti myönnetty, pidätetään.

KÄYTTÖEHTOJEN VOIMASSAOLO JA NIIDEN MUUTTAMINEN

Käyttöehdot ovat voimassa toistaiseksi. Boehringer Ingelheim Finland Ky:llä on oikeus muuttaa käyttöehtoja milloin tahansa välittömin vaikutuksin korvaamalla sivustolla olevat käyttöehdot uusilla. Käyttäjän katsotaan hyväksyneen muutokset, jos hän käyttää sivustoa käyttöehtojen muuttamisen jälkeen.

SOVELLETTAVA LAKI JA ERIMIELISYYDET

Näihin käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia. Näistä ehdoista aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa.

Jollet voi hyväksyä näitä käyttöehtoja, pyydämme, ettet käytä tätä sivustoa.